Oplysningspligt i medfør af Persondataloven.
I forbindelse med vores arbejde indsamler vi dine personlige data i form af:
– navn
– adresse
– telefonnummer
– e-mailadresse

Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt gennemførelse af en
opgave for dig.
I tilfælde af manglende betaling, kan dine oplysninger videregives til advokat, til inkassobureau eller til en
tilsvarende enhed.
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i henhold til Persondataloven og gemmer oplysninger i 5 år af
hensyn til vort bogholderi.
Oplysninger, der ikke længere har relevans, slettes.

Den dataansvarlige er selskabets administrerende direktør hos.:
Avant Gardiner A/S

Du kan tillige kontakte den dataansvarlige, hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om
dig, lige som du skal kontakte den dataansvarlige, hvis du har indsigelser mod registreringen.

Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit klare samtykke.
Et samtykke kan tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig gennem andre medier, sociale netværk
o. lign. eller samkører vores registre med andre registre.
Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt på computere i elektronisk form. Computere m.m. er
placeret under kontrollerede forhold og med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at
uvedkommende ikke har adgang til computerne og disses data.
Vi opdaterer oplysningerne om persondata, såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk
databehandling gør det nødvendigt. I så fald vil der være en bemærkning på forsiden af vores hjemmeside
om, at vilkårene er ændret.